Privacy Policy

Dit privacy statement is gepubliceerd op 16 December 2020.

Bij Vindn, onderdeel van Carré Consulting, wordt er dagelijks hard gewerkt om jou en onze andere klanten een geweldige beleving te bezorgen. In sommige gevallen slaan we daarvoor bepaalde informatie op. Op deze pagina delen we graag met je wat we opslaan aan persoonsgegevens, waar we het voor gebruiken en hoe lang dat opgeslagen wordt. Mocht je vragen hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via [email protected]. Vindn gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om haar dienstverlening; het vinden en selecteren, uit naam van onze opdrachtgevers, mogelijk te maken.

ONS FORMELE PRIVACY STATEMENT
In dit privacy statement staat beschreven hoe Vindn omgaat met jouw persoonsgegevens en met de gegevens van de door ons gevonden kandidaat-profielen. Door Vindn worden namelijk enkel persoonsgegevens verwerkt die reeds openbaar te vinden zijn. Vindn vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Vindn deelt persoonsgegevens van kandidaten die reeds openbaar te vinden zijn en voelt daarmee deel-verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met veel zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Dit statement is van toepassing op alle gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door Vindn, via de website of op andere wijze verkregen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

GEGEVENS DIE VINDN VERWERKT
Door gebruik te maken van verschillende online searchmethodieken zijn wij instaat, om altijd uit naam van onze opdrachtgevers, kandidaatprofielen te vinden die reeds openbaar en online inzichtelijk zijn. Vaak bestaat deze informatie uit een voornaam, achternaam, woonregio, foto’s en carrière-gegevens die reeds online openbaar zichtbaar zijn. Wij kunnen deze gegevens enkel delen met onze opdrachtgevers als zij tevens zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor werving en selectie-activiteiten mbt openstaande functies binnen hun organisatie.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij steeds weer het uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Kandidaten en medewerkers
Kandidaat-gegevens (zoals werkervaring en opleiding) zijn beschikbaar in talentloos tot twee jaar na het laatste contact. Omdat wij enkel zoekopdrachten uitvoeren in opdracht van onze opdrachtgevers én uit naam van onze opdrachtgevers bewaren geen specifieke kandidaat gegevens, anders dan dat deze reeds openbaar staan en in de omgevingen waar de kandidaten reeds aan hebben gegeven dat men op deze platformen hun gegevens mogen inzien tbv werving en benadering.

Zakelijke relaties
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. De informatie verwerken we om de overeenkomst die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de bovenstaande doelen. Dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging en uiteraard vragen we hiervoor jouw toestemming.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS
Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder zie je welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website en/of e-mailberichten.
Om een relatie met je aan te kunnen gaan.

In sommige gevallen kan Vindn je benaderen zonder dat je ons eerder benaderd hebt. Je contactgegevens kunnen daarbij uit een andere bron komen, zoals Monsterboard of LinkedIn, waarop jij jouw cv en gegevens hebt geplaatst op zoek naar een toffe baan of een online database met bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld de database van de Kamer van Koophandel, of afgeleiden daarvan. We zullen deze gegevens overigens alleen bewaren als jij ons daar toestemming voor hebt gegeven. Als je interesse in ons toont of als je als pionier of opdrachtgever de samenwerking met Vindn of een opdrachtgever wil aangaan, hebben wij een aantal persoonsgegevens van jou nodig. Dit om te beoordelen of wij jou als pionier of opdrachtgever kunnen accepteren en hoe wij je op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als je klant bij ons bent, willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je te onderhouden.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe vacatures, opdrachten, whitepapers, evenementen of vaknieuws. Of om beter op jouw wensen in te kunnen spelen. Via onze website kun je je voor verschillende nieuwsbrieven, evenementen en whitepapers inschrijven. Je kunt je altijd weer uitschrijven voor de nieuwsbrieven wanneer je deze niet langer wil ontvangen. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden via de hieronder opgenomen contactgegevens.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.
Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

Voor de meting van webstatistieken verzamelt Vindn in de meeste gevallen anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Vindn haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Vindn.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Voor meer informatie over cookies verwijzen we je graag door naar ons cookiebeleid.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Vindn verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Ook dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De dienstverlening van Vindn is erop gericht om voor onze opdrachtgevers, en uit naam van deze opdrachtgevers te searchen naar geschikte kandidaat-profielen in openbare bronnen zoals jobboards (Monsterboard en LinkedIn etc). Profielen die wij delen met onze opdrachtgevers kunnen wij anoniem met hen delen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via [email protected]. We updaten dit statement van tijd tot tijd. Wanneer we dat doen, zullen we een nieuw statement publiceren op onze website.

Direct naar Headhunters